Bucuresti > Evenimente > Noutati Locale

Comunicat Peisagist floricultor regiunea Centru

Cod anunt: :# 1423293
Data de publicare : 29-oct-15
Pret :Gratuit
Localitate:Bucuresti

Telefon:
COMUNICAT DE PRESĂ REGIUNEA CENTRU O lună de la demararea cursului de Peisagist - floricultor Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat în calitate de Parteneri. Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională. În cadrul activității Organizarea și susținerea programelor de formare profesională –Asociația EURAM desfășoară 2 cursuri gratuite pentru meseria de Peisagist – Floricultor, nivel I, în regiunea Centru, Județul Alba – Iulia, localitatea Ighiu. Cursul de Peisagist – Floricultor este de calificare, nivel I, având un număr total de 360 de ore din care 120 de ore teorie şi 240 de ore practică. Persoanele care fac parte din grupul țintă (șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență) au fost luate în evidență în vederea participării la cursul de Peisagist – Floricultor în lunile iulie și august. În luna septembrie în regiunea Centru, localitatea Ighiu, județul Alba-Iulia a fost demarat cursul de formare profesională de Peisagist - floricultor organizat de Partenerul 3 Asociația EURAM. Beneficiarii cursului sunt persoanele aparținând grupului țintă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, organizați în două grupe a câte 20 de persoane. Cele două serii de cursanți au demarat în data de 01.09.2015 și 08.09.2015. Pe parcursul unei luni de la demararea cursului au fost susținute ore de teorie fiind combinate și cu cele de practică. Pentru început, cursanții au învățat despre metode şi tehnici de comunicare şi interrelaţionare, despre modul de comunicare la locul de muncă şi desfășurarea activității în echipă. De asemenea, au învățat despre normele ce trebuie respectate cu privire la siguranța și securitatea muncii și organizarea locului de muncă. Una din primele teme studiate în cadrul cursului de Peisagist - Floricultor este cea în care, combinând partea teoretică cu partea practică aceştia, în vederea pregătirii terenului şi a recoltării și plantării, au învăţat să măsoare terenul în prealabil care va fi lucrat. Activitatea de formare menționată, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013. Întocmit, Expert comunicare Mozaș Ruxandra Iuliana

Post a FREE Ad

Contacteaza vanzatorul