Bucuresti > Evenimente > Noutati Locale

Comunicat Florar decorator regiunea Centru

Cod anunt: :# 1423292
Data de publicare : 29-oct-15
Pret :Gratuit
Localitate:Bucuresti

Telefon:
COMUNICAT DE PRESĂ REGIUNEA CENTRU O lună de la demararea cursurilor de Florar - decorator Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat în calitate de Parteneri. Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională. În cadrul activității Organizarea și susținerea programelor de formare profesională –Asociația EURAM desfășoară 2 cursuri gratuite pentru meseria de Florar – Decorator, în regiunea Centru, Județul Alba – Iulia, localitatea Ighiu. Cursul de Florar-decorator este de calificare, nivel I, având un număr total de 360 de ore din care 120 de ore teorie şi 240 de ore practică. În lunile iulie și august, premergător activității de formare profesională, au fost luate în evidență în grupul țintă persoane care aparțin următoarelor categorii sociale: șomeri, șomeri tineri, persoane ocupate în agricultura de subzistență. În regiunea Centru, localitatea Ighiu, județul Alba-Iulia în luna septembrie a fost demarat cursul de formare profesională Florar-decorator pentru 2 serii de persoane aparținând grupului țintă respectiv în data de 01.09.2015 și 08.09.2015, acestea fiind organizate de partenerul 3 Asociația EURAM. De la demararea cursului și până în prezent cursanții au învăţat despre comunicarea şi rolul acesteia, comunicarea la locul de muncă şi modalităţi de identificare a rolului şi a muncii în echipă, normele ce trebuie respectate cu privire la siguranţa şi securitatea muncii, identificarea de surse de informare care sa susţină procesul de învăţare şi perfecţionare profesională, precum şi noţiuni de bază despre tehnologia meseriei de Florar - decorator. Cele două serii de cursanți vor termina cursurile în data de 27.11.2015 și 03.12.2015, susținerea examenelor fiind programate pentru 02.12.2015 și 04.12.2015. Activitatea de formare menționată, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013. Întocmit, Expert comunicare Mozaș Ruxandra Iuliana

Post a FREE Ad

Contacteaza vanzatorul